Δημήτρης Πέτρου - Γιώργος Δουδέσης - L' Oreal Professionel

Ο Γιώργος Δουδέσης και η  L ’ Or é al Professionnel  επιμελούνται τα μαλλιά στο show  EMP Ê CHEMENT  του σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου  ...